Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała budżetowa na rok 2022

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2022 r.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budż. na 2022 r.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 .pdf
PDFOpinia RIO o projekcie wpf 2022-2033.pdf
PDFUchwała w sprawie przedłożenia RIO i RPK projektu uchwały budżetowej na rok 2022.pdf
PDFUchwała w sprawie przedłożenia RIO i RPK projektu wpf na lata 2022-2033.pdf

Wersja XML