Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

27.01.2022 - XXVII Sesja Rady Powiatu VI Kadencji

PDF1 porządek obrad sesji.pdf
PDF1 porządek obrad sesji - uzupelniony.pdf
PDF1. materiały zarządu.pdf
PDF1... Protokół nr 26 z sesji w dniu 09.12.2021.pdf
PDF1a wykaz posiedzeń Komisji.pdf
PDF4 Sprawozdanie z Komisji Porządku i Bezpieczeństwa za 2021 rok.pdf
PDF5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.pdf
PDF6 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2021 rok.pdf
PDF7a sprawozdanie za 2021 rok - kom. budżetu.pdf
PDF7b sprawozdanie za 2021 rok - komisja polityki społecznej.pdf
PDF7c sprawozdanie za 2021 rok - komisja rozwoju i bezpieczeństwa.pdf
PDF8a plan pracy na 2022 rok - komisja budżetu.pdf
PDF8b plan pracy na 2022 rok - komisja politki społecznej.pdf
PDF8c plan pracy na 2022 rok - komisja rozwoju i bezpieczeństwa.pdf
PDF9a w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r..pdf
PDF9a zalacznik projekt planu kontroli.pdf
PDF9b w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę krapkowickiego.pdf
PDF9b zalacznik - skarga.pdf
PDF9c w sprawie delegowania przedstawicieli do komisji bezpieczeństwa i porządu - przy staroście.pdf
PDF9d w sprawie zmiany dot. utworzenia PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF9e w sprawie zmiany statutu PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF9f w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odplatności za mieszkania chronione.pdf
PDF9g w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf
PDF9g zalacznik nr 0.pdf
PDF9g zalacznik nr 1.pdf
PDF9g zalacznik nr 2.pdf
PDF9g zalacznik nr 3.pdf
PDF9g zalacznik nr 4.pdf
PDF9h w sprawie zmiany wpf-a na lata 2022-2033.pdf
PDF9h zalacznik nr 1.pdf
PDF9i w sprawie przystapienia do opracowania strategii.pdf
PDF9i zalacznik - harmonogram.pdf
 

PDF9g w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok - autopop.pdf
PDF9g zalacznik nr 0 - uzasad - autopop.pdf
PDF9g zalacznik nr 1 - autopop.pdf
PDF9g zalacznik nr 2 - autopop.pdf
PDF9g zalacznik nr 3 - autopop.pdf
PDF9g zalacznik nr 4 - autopop.pdf
PDF9g zalacznik nr 5 - autopop.pdf
 

Wersja XML