Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2022 r.

PDF62a_2022-04-05 w spr. zmiany Planu Kont dla PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF77_2022-05-19 w spr. zmiany planu finansowego na 2022 rok.pdf
PDF61 2022-04-05 w spr. zmiany planu finansowgo Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF62 2022-04-05 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2022 r..pdf
PDF58 2022-03-31 w spr. wprow. całodobowych dyżurów administratorów syst. kluczowych dla funkcj. org. oraz presonelu wprawnionego do podejmowania decyzji w spr. bezpieczeństwa systemów teleinf..pdf
PDF59 2022-03-31 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF55 2022-03-24 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF56 2022-03-24 w spr. wprowadzenia Terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF57 2022-03-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF54 2022-03-24 w spr. organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu krapkowickiego.pdf
PDF51 2022-03-15 w spr. wprowadz. całodobowych dyżurów administratorów syst. kluczowych dla funkcj. org. oraz personelu uprawnion. do podejmowania decyzji w spr. bezpieczeństwa sys .teleinformat..pdf
PDF52 2022-03-15 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowice.pdf
PDF53 2022-03-21 w spr. zmiany planu finansowego Starsotwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF48a 2022-03-08 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF49 2022-03-10 w spr. powowłania komisji przetargowej.pdf
PDF45 2022-03-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF46 2022-03-04 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF48 2022-03-05 w spr. wpr. całodobowych dyżurów administratorów syst. kluczowych dla funkcjonow. org. oraz presonelu wprawn.do podejmowania decyzji w spr. bezpiecz. syst. teleinf..pdf
PDF44 2022-03-01 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf
PDF44a 2022-03-03 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF42 2022-02-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF43 2022-02-25 w spr. powołania pełnomocnika ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie powiatu krapkowickiego.pdf
PDF43a 2022-02-28 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób ospowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf
PDF39 2022-02-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF40 2022-02-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowcach na 2022 r..pdf
PDF41a 2022-02-28 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2022 r..pdf
PDF37 2022-02-21 w spr. wprow. całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w spr. bezpieczeństwa systemów teleinf..pdf
PDF38 2022-02-22 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS ANNA Krapkowicach.pdf
PDF35 2022-02-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF35a 2022-02-17 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf
PDF36 2022-02-18 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF32 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.pdf
PDF33 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF34 2022-02-16 w spr powołania komisji przetargowej.pdf
PDF30 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach.pdf
PDF31 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDF28 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZS im. J.Kilińskiego w Krapkowicach.pdf
PDF29 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.pdf
PDF25 2022-02-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF26 2022-02-07 w spr. zmiany planu finansowego Starostwo Powiatowe w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF27 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla DPS ANNA w Krapkowicach.pdf
PDF21 2022-01-25 w spr. powołania składu Komisji Likwidacyjnej.pdf
PDF24 2022-02-01 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej i zgromadzonej w Wydziale KM Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF18 2022-01-25 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF19 2022-01-27 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Pwiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF20 2022-01-25 w spr. powołania komisji na okoliczność zniszczenia i kasacji druków ścisławgo zarachowania znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF15 2022-01-17 w spr. Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF16 2022-01-24 w spr. zmiany zarz. w spr. Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF17 2022-01-24 w spr. wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbedne do zapewnienia pomocy obywatelom w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF13 2022-01-10 w spr. planu dochodów budżetowych związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych w 2022 r..pdf
PDF14 2022-01-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF10 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF11 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF12 2022-01-10 w spr. zatwierdzenia Projektu Planu Finansowego ZFŚS w 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF7 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF8 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF9 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF5 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF6 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF3 2022-01-03 w spr. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF4 2022-01-03 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2022 r..pdf
PDF1 2022-01-03 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf
PDF2 2022-01-03 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
 

Wersja XML