Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji (Henryk Baranski)

Starosta Krapkowicki informuje o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa
przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 26 lipca 2021 r. nr BS-B.6740.1.1.2021.EZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Hudalli w miejscowości Gogolin”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59/1 o powierzchni 0,0163 ha z mapy 2 (powstała z podziału działki nr 59), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00026295/0, stanowiącą dotychczas w udziale 3/18 części własność Pana Henryka Baranskiego s. Józefa i Adelajdy, którego adresu zamieszkania nie ustalono.

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji Henryk Baranski.pdf
 

Wersja XML