Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych za 2021 rok

PDFSprawozdania finansowe za rok 2021 - Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdania finansowe za rok 2021 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdania finansowe za rok 2021 - ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 - ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 - ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 - ZSS im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.pdf
 

Wersja XML