Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 23.06.2022 r. - VI KADENCJA

PDFuchw. nr 242 w sprawie zmiany zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości.pdf
PDFuchw. nr 243 w sprawie projektu pn. Polsko - ukraińskie kursy językowe.pdf
PDFuchw. nr 244 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.pdf
PDFuchw. nr 244 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 244 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 245 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf
PDFuchw. nr 245 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 245 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 245 zalacznik nr 3.pdf
 

Wersja XML