Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak przeglądać BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący, do powszechnego  umieszczania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu, zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu, lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

Pliki do pobrania umiejscowione są w treści strony. Jeśli użytkownik nie posiada oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z darmowych przeglądarek plików typu:

Darmowe programy można pobrać klikając w ikonkę symbolizującą typ pliku.

W dolnej części każdej z podstron dodatkowo znajdują się:

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć, przycisk szukaj, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik, który jest jednocześnie nagłówkiem strony.

Opis stałych pozycji menu w dolnej jego części:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

Podstawa prawna BIP (pliki do pobrania w formacie pdf):

Obrady rozpoczęto 2018-11-20 o godz. 15:11:34, a zakończono o godz. 20:02:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (15:11:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze (15:12:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych (15:20:00)


4. Stwierdzenie kworum (15:28:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (15:30:00)

Głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej (15:34:00)

Wyniki imienne:

Reasumpcja głosowania (15:39:00)

Wyniki imienne:

Reasumpcja głosowania (15:39:00)

Wyniki imienne:


6. Wybór Przewodniczącego Rady (15:46:00)


7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady (16:20:00)


8. Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (16:53:00)

Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (16:54:00)

Wyniki imienne:

Reasumpcja głosowania (16:58:00)

Wyniki imienne:

Reasumpcja głosowania #2 (17:00:00)

Wyniki imienne:


9. Wybór Starosty Krapkowickiego (17:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:31:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś


10. Wybór Wicestarosty Krapkowickiego (17:36:00)


11. Wybór członka Zarządu (17:50:00)


12. Wybór członka Zarządu (18:09:00)


13. Wybór członka Zarządu (18:20:00)


14. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego (18:30:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:32:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Nastąpiła zmiana quorum (18:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Głosowanie w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego (18:51:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (19:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Arnold Donitza


15. Głosowanie nad zmianą porządku obrad (19:14:00)

Głosowanie nad zmianą porządku obrad (19:16:00)

Wyniki imienne:


16. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (19:21:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (19:27:00)

Wyniki imienne:


17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (19:27:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (19:41:00)

Wyniki imienne:


18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (19:42:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (19:48:00)

Wyniki imienne:


19. Zakończenie obrad I sesji Rady (19:50:00)


Zakończono sesję (20:02:46)

Wersja XML