Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Opole

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Opole w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie poprzez istniejącą budowlę wylotową W-2S do Kanału Szczepanowickiego w km 0+970, wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych zebranych z obszaru zlewni położonej w północno - zachodniej części miasta Opole - dzielnicy Półwieś.

Inwestor:
Gmina Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
 

PDFpdf20120606123753.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Piosek
Data wytworzenia: 2012-06-06

  

Wersja XML