Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2010 kwartał I - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 739 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 740 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej okreslonego umowa ...pomiedzy Stowarzyszeniem Otwarte Serce,a Powiatem....doc

DOCuchw. nr 741 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa.... pomiedzy Towarzystwem Spoleczno Kulturalnym Niemcow na Slasku Opolskim...doc

DOCuchw. nr 750 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Steblow, a Powiatem...doc

DOCuchw. nr 749 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu i kontaktow zagranicznych (...) w roku budzetowym 2010.doc

DOCuchw. nr 748 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane (...) na 2010 r.doc

DOCuchw. nr 747 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Stowarzyszeniem MTB Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 746 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Dabrowka Gorna, a Powiatem....doc

DOCuchw. nr 745 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Dabrowka Gorna, a Powiatem...doc

DOCuchw. nr 744 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej...pomiedzy Stowarzyszenia Milosnikow Wychowania poprzez Sport i Rekreacje KOKSOWNIK ....doc

DOCuchw. nr 743 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Nowy Dwor, a Powiatem....doc

DOCuchw. nr 742 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Nowy Dwor, a Powiatem....doc

DOCuchw. nr 751 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Miejskim Klubem Sportowym w Gogolinie.....doc

DOCuchw. nr 752 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Miejskim Klubem Sportowym w Gogolinie....doc

DOCuchw. nr 753 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyzszenia Krzyza Sw. w Malni, z przeznaczeniem na remont konstrukcji oraz wymiane pokrycia dachowego....doc

DOCuchw. nr 754 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Klubem Karate do Shotokan w Krapkowicach, a......doc

DOCuchw. nr 755 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Klubem Sportowym Otmet Krapkowice, a Powiatem.. .doc

DOCuchw. nr 756 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Ludowym Klubem Sportowym Obrowiec, a Powiatem....doc

DOCuchw. nr 757 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (..) pomiedzy Klubem Karate do Enso w Krapkowicach, a Powiatem...doc

DOCuchw. nr 758 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej okreslonego porozumieniem Nr (..) pomiedzy Gmina Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 759 w sprawie przyjecia regulaminow kwalifikowania do udzialu w projekcie pn. Daj dziecku szanse podaj mu dlon, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc

DOCuchw. nr 759 - zalacznik nr 1 do uchwaly nr 759 w sprawie przyjecia regulaminow kwalifikowania do udzialu w projekcie pn. Daj dziecku szanse podaj mu dlon, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu....doc

DOCuchw. nr 759 - zalacznik nr 2 do uchwaly nr 759 w sprawie przyjecia regulaminow kwalifikowania do udzialu w projekcie pn. Daj dziecku szanse podaj mu dlon, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu....doc

DOCuchw. nr 760 w sprawie upowaznienia Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 761 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie zadania zwiazanego z biezaca dzialalnoscia Osrodka Informacji dla Osob Niepelnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie....doc

DOCuchw. nr 762 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie projektu Nowe kadry realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki przez Powiatowy Urzad Pracy w Krapkowicach.doc

DOCXuchw. nr 763 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez Powiat Krapkowicki dotacji tytulem dofinansowania kosztow dzialalnosci Warsztatu Terapii Zajeciowej..docx

DOCuchw. nr 764 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z realizacji dodatkowych sluzb patrolowych dla policjantow okreslonych porozumieniem Nr Or. 3052-509 z dnia 06.02.2009 r.doc

DOCuchw. nr 765 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargow na sprzedaz nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Krapkowickiego oraz rokowan po drugim przetargu.doc

DOCuchw. nr 765 - zalacznik do uchwaly nr 765 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargow na sprzedaz nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Krapkowickiego oraz rokowan po drugim....doc

DOCuchw. nr 766 w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci.doc

DOCuchw. nr 767 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 768 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 769 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu pomieszczen biurowych dla Przedsiebiorstwa Obslugi Rolnictwa AGROIZBA Sp. z o.o. z siedziba w Opolu... .doc

DOCuchw. nr 770 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 535-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia....w sprawie zmiany stawek oplat za korzystanie z pomieszczen w budynku Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 771 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 771 - zalacznik do uchwaly nr 771 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 772 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy pozyczki z Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 773 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 774 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.doc

DOCuchw. nr 775 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dotacji na prowadzenie Liceum Ogolnoksztalcacego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.doc

DOCuchw. nr 776 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na prowadzenie szkoly niepublicznej.doc

DOCuchw. nr 777 w sprawie zmiany uchwaly Nr 748-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego (...) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalnosci i form....doc

DOCuchw. nr 778 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 779 w sprawie wyrazenia zgody na inwestycje w srodku trwalym stanowiacym wlasnosc Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 780 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 781 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 782 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarzadowe...zadan publicznych zgodnie z programem wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi....doc

DOCuchw. nr 783 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 784 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 785 w sprawie upowaznienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 786 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 787 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 788 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 789 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 790 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 791 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 792 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 793 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 794 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr...pomiedzy Opolskim Stowarzyszeniem Ekologiczno Kulturowym Cis, a...doc

DOCuchw. nr 795 w sprawie przyjecia regulaminow udzialu nauczycieli i uczniow w projekcie pn. Daj dziecku szanse podaj mu dlon wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc

DOCuchw. nr 795 - zalacznik nr 1 do uchwaly nr 795 w sprawie przyjecia regulaminow udzialu nauczycieli i uczniow w projekcie pn.Daj dziecku szanse podaj mu dłon wspolfinansowanego z Europejskiego....doc

DOCuchw. nr 795 - zalacznik nr 2 do uchwaly nr 795 w sprawie przyjecia regulaminow udzialu nauczycieli i uczniow w projekcie pn.Daj dziecku szanse podaj mu dłon wspolfinansowanego z Europejskiego....doc

DOCuchw. nr 796 w sprawie zgody na wydzierzawienie przez SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji pomieszczen w budynku w Krapkowicach, przy ul. Kozielskiej 1, na okres do 30.06.2010r.doc

DOCuchw. nr 797 w sprawie zgody na wydzierzawienie pomieszczen gabinetow lekarskich znajdujacych sie w budynku Przychodni w Krapkowicach, ul. Szkolna 7, na okres do 30.06.2010r.doc

DOCuchw. nr 798 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 799 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 800 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

XLSuchw. nr 801 - zalacznik nr 1 czesc 1 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.xls

XLSuchw. nr 801 - zalacznik nr 1 czesc 2 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 ro.xls

DOCuchw. nr 801 - zalacznik nr 1 czesc 3 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 ro.doc

DOCuchw. nr 801 - zalacznik nr 1 czesc 4 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 ro.doc

DOCuchw. nr 801 - zalacznik nr 1 czesc 5 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.doc

DOCuchw. nr 801 - zalacznik do 5 czesci zalacznika nr 1 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.doc

XLSuchw. nr 801 - zalacznik nr 2 czesc 1 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok .xls

XLSuchw. nr 801 - zalacznik nr 2 czesc 2 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.xls

DOCuchw. nr 801 - zalacznik nr 2 czesc 3 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.doc

DOCuchw. nr 801 - zalacznik nr 2 czesc 4 do uchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.doc

DOCuchw. nr 801 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2009 rok.doc

DOCuchw. nr 806 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 805 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 804 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 803 w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 802 w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej.doc

Wersja XML