Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kilińskiego 1, parter p. 1-3
47-303 Krapkowice
tel/fax: 77 4466015, 77 4466030
Dyrektor:
Beata Krzeszowska-Stroka

Zajmuje się tematyką społeczną związaną z rodziną, w tym rodziny zastępcze i dysfunkcjonalne, osobami niepełnosprawnymi, interwencją kryzysową, poradnictwem, integracją ze środowiskiem osób zagrożonych socjalnie, kierowaniem do domów pomocy społecznej, pomocą uchoźcom.

 

 

Wersja XML