• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
ul. Ogrodowa 5
47-303 Krapkowice
tel. 77 4661706
Dyrektor: Dorota Dobiecka

Dom Pomocy Społecznej dysponuje 22 miejscami stałego pobytu. Jednostka zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel. (+48) 77 40 74 300
fax 77 40 74 332
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5740739
w tym miesiącu: 41075
dzisiaj: 894

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1