Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
ul. Ogrodowa 5
47-303 Krapkowice
tel. 77 4661706
Dyrektor: Dorota Dobiecka

Dom Pomocy Społecznej dysponuje 22 miejscami stałego pobytu. Jednostka zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.

 

Wersja XML