Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o powiecie

Powiat krapkowicki usytuowany jest w województwie opolskim, w górnym biegu rzeki Odry u podnóża Góry Św. Anny (Góry Chełmskiej). Położony jest na wysokości 170 m. n.p.m. i rozciąga się na powierzchni ok. 442 km2. Na jego obszarze krzyżowały się niegdyś szlaki handlowe: ze wschodu na zachód i z północy na południe (ze Skandynawii na Bałkany przez Bramę Morawską). Mimo istnienia tradycyjnych, silnych więzi gospodarczych między trzema leżącymi w pobliżu siebie miejscowościami: Krapkowicami, Otmętem i Gogolinem, aż do roku 1956 należały one do różnych powiatów: opolskiego i strzeleckiego. Jako jednostka administracyjna powiat krapkowicki powstał 1 stycznia 1956 r. Obejmował wtedy trzy gminy miejskie: Krapkowice, Gogolin i Zdzieszowice oraz dwie wiejskie: Strzeleczki i Walce. W tym kształcie funkcjonował do lipca 1975 r. Z początkiem stycznia 1999 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju reaktywowano powiat krapkowicki, który w swoim kształcie powiela poprzedni, powiększony o sołectwo Januszkowice.

Wersja XML