Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status powiatu

Powiat Krapkowicki jako jednostka samorządu terytorialnego działa od 01.01.1999r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2019 r. poz. 511) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998r. Nr 103, poz. 652) oraz Statutu powiatu krapkowickiego.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat ma osobowość prawną.

O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

Wersja XML