Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Telefony, informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel. (+48) 77 40 74 300, fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
NIP: 755 - 16 - 42 - 838

Sekretariat Starosty - tel. 77 40 74 303, I piętro
Biuro Obsługi Klienta, Centrala - tel. 77 40 74 300, parter
Biuro Rady Powiatu - tel. 77 40 74 313
Przewodniczący Rady Powiatu - tel. 77 40 74 313
Sekretarz - tel. 77 40 74 308
Skarbnik - tel. 77 40 74 320

Godziny pracy:
Starostwo czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00,
Biuro Obsługi Klienta oraz Wydział Komunikacji czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18.00

Starosta przyjmuje codziennie w godzinach pracy starostwa po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 15:00 do 16:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Starostwo jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom powiatu pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.
Do zakresu jego działania należy wykonywanie:

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy i pracownicy wydziałów zobowiązani są, na podstawie pisemnego upoważnienia, do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziałów.

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA .docx
DOCKLAUZULA INFORMACYJNA PRZY PIERWSZEJ CZYNNOŚCI SKIEROWANEJ DO STRONY .doc
 

Wersja XML