Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy i strategie rozwoju

PDFPOWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ ON.pdf

PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2025.pdf

PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2013-2014.pdf

PDFProgram ochrony środowiska na lata 2016 – 2019.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska na lata 2016-2019.pdf

PDFRaport z programu ochrony srodowiska za lata 2011-2012.pdf

PDFPlan operacyjny ochrony przed powodzią.pdf

PDFplan wykorzystania zasobu Skarbu Państawa załącznik.pdf

PDFplan wykorzystania zasobu Skarbu Państawa zarządzenie Starosty Krapkowickiego.pdf

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Krapkowice.pdf

PDFPowiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 2013-2015.pdf

PDFStrategia rozwiązywania problemow społecznych 2006 - 2015.pdf

PDFAktualizacja planu gospodarki odpadami na lata 2011 - 2014.pdf

PDFAktualizacja programu ochrony środowiska na lata 2011 - 2014.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowiwsko.pdf

PDFRaport z wykonania programu ochrony srodowwiska za lata 2007 - 2010.pdf

PDFRaport z wykonania programu ochrony srodowiska za lata 2015-2018.pdf
 

 

Wersja XML